उत्पीडित वर्गको सैन्य रणनीति

‘हरेक पुरानो समाजको गर्भबाट नयाँ समाज जन्माउन बलले सुँडेनीको काम गर्दछ ।’ – मार्क्स, पुँजी– भाग १, १८६७, पृष्ठ ७९०, हिन्दी । ‘उत्पीडित वर्ग जसले हतियार चलाउन र हतियार प्राप्त...

मालेमावादको गुदी कुरा

आजका युवा–विद्यार्थीले मार्क्सवादका आधारभूत सिद्धान्तका कुरा बुझ्न जरुरी छ । कार्यदिशा, कार्यनीति र कार्यक्रमहरू लागू गर्नलाई पहिले सिद्धान्तका कुरा बुझ्न आवश्यक छ । हामीले सिद्धान्तका कुरा बुझ्नलाई लामो समय स्कुलिङ...