नयाँ ढङ्गको पार्टी निर्माणमा अन्तर्सङ्घर्षको स्थान

माओले पार्टीको जीवनलाई मान्छेको जीवनजस्तै बाल, युवा, प्रौढ र वृद्धावस्था हुँदै एकदिन समाप्त हुने कुरा बताउनुभयो र पार्टीको भित्री अन्तर्विरोधलाई पार्टीको जीवन ठान्नुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “पार्टीभित्र अन्तर्विरोध रहेन र...