साझा झण्डा

टुक्रा टुक्रा झुण्ड झुण्ड बनाउनु भन्दा आऊ क्रान्तिकारीहरू समाऊँ साझा झण्डा ! ****** दुश्मनले खेदेको हो हामी बाँडिएर ! हाम्रा दु:ख बढेका हुन हामी भाँडिएर ! बन्छ एउटा नयाँ तागत...