जनमुक्ति विचारधाराः राजनीतिको नयाँ आयाम

जनमुक्ति विचारधारा : राजनीतिको नयाँ आयाम सामान्यतः राजनैतिक पार्टीको जन्म दुई प्रकारले हुने गर्दछ । एक मुद्दाको आधारमा, दुई विचार र सिद्धान्तको आधारमा । मुद्दा केन्द्रित पार्टीहरूको जीवनकाल सामान्यतः छोटो...