बन्दीप्रत्यक्षीकरण र सर्वोच्च अदालत

पृष्ठभूमि बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायतका रिटको अभ्यास र विकास संयुक्त अधिराज्य बेलायतबाट भएको हो । त्यस समय रिटमार्फत् यस प्रकृतिको आदेश जारी गर्ने अधिकार राजामा मात्र निहित थियो । पछि मात्र यो अधिकार...