जनवादी शिक्षाको वैज्ञानिक आधार

१. समाजविज्ञान र शिक्षाशास्त्रका लागि त्यसको महत्व सामाजिक जीवनको सिद्धान्तको रूपमा समाजविज्ञान शिक्षासम्बन्धी प्रश्नहरूको अनुसन्धान गर्ने सन्दर्भबाट सम्बद्ध हुन्छ । जनशिक्षा अर्थात् यसको उद्देश्य, रूप र सीमा सामाजिक प्रणाली तथा...